سبد محصولات موجود

taptiz-empty-cart
سبد خرید شما خالیست

سبد ثبت سفارش

taptiz-empty-cart
سبد ثبت سفارش شما خالیست

ظرفیت بار شعاعی و محوری چیست؟
نیروی شعاعی نیرویی است که عمود بر محورهای شفت عمل می کند. بلبرینگ های شعاعی به طور مناسب نیروهایی را که عمود بر محور شفت وارد میشوند جذب می کنند. 
نیروی شعاعی بلبرینگ
نیروی شعاعی بلبرینگ
 
نیرو های محوری در جهت محوری خاص (از یک طرف یا هر دو طرف) ، یعنی در امتداد محور بدنه خود عمل میکنند به طور کلی بلبرینگ های محوری فشارهای بسیار زیادی را از طریق شفت در جهت محوری خاص جذب کرده و آن را تحمل و یا دفع میکنند.
نیروی محوری بلبرینگ چیست
نیروی محوری بلبرینگ

نمودار مقایسه ای ظرفیت تحمل فشار در برینگ های مختلف

ما در اینجا به شما نشان میدهیم که کدام بلبرینگ ها برای بار های شعاعی ، محوری و یا ترکیبی مناسب هستند و کدام نه. بنابراین میتوانید به خوبی تصمیم بگیرید که چه بلبرینگ یا رولبرینگی مناسب چه کاربردی ( فشار محوری ، شعاعی و یا ترکیبی) است.
نمودار بارهای محوری و شعاعی بر روی بلبرینگ و یاتاقان ها